Could

10 Haziran 2017 tarihinde tarafından eklendi.
 • Could
  Türkçe’ye “-ebilmek” olarak çevirilir ve cümleye “yetenek, olasılık, rica” anlamları katar.
  Yapısı :
  – Cümle içerisinde bir yardımcı fiil gibi görev yapar yani olumsuz cümlelerde “not” eki alır ve soru cümlelerinde özneden önce kullanılır.
  – Tüm şahıslarda aynı şekilde kullanılır ve kendinden sonra gelen fiil her zaman yalın haliyle kullanılır.
  Aşağıdaki tabloyu inceleyelim.
 • Kullanımı: Could, “can” kipinin geçmiş zamanda kullanılan halidir ancak kullanım amacına göre Present anlam da taşıyabilir. Yukarıda 3 farklı anlamda kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Şimdi bunları birer birer inceleyelim.
 • A) Ability: “Yetenek” anlamına gelir ve bu kullanımıyla “can” kipinin geçmiş zamandaki halidir. yani geçmişte yapabildiğimiz/yapamadığımız şeylerden bahsederken kullanırız. Dolayısıyla kullandığımız zaman ifadelerinin de geçmiş zamana (yesterday, last year gibi) ait olmasına dikkat etmeliyiz.
  Örnek
  – I could read simple texts before I went to school.
  (Okula gitmeden önce basit parçaları okuyabiliyordum.) 

  – My sister couldn’t tie her shoes until I tought her.
  (Kız kardeşim ben öğretene kadar ayakkabılarını bağlayamıyor.)

  – Beethoven could play the piano at the age of four.
  (Beethoven 4 yaşındayken piano çalabiliyordu.)

 • Possibility: Olasık belirtirmek için kullandığımızda could Present anlam içerir ve “can” e göre daha düşük bir olasılık belirtir. Yani şimdiki zamanla ilgili bir olasılıktan söz ediyoruzdur.
  Örnek
  – David: I can’t find my keys!
  (Anahtarlarımı bulamıyorum.)

  John: They could be at home or in the office.
  (Evde veya ofiste olabilirler.)

  – Your parents could punish you for not telling them the truth.
  (Ebeveynlerin onlara doğruyu söylemediğin için seni cezalandırabilir.)

 • Request: Birinden bir şey rica ederken “could” kullanılabilir. “can” e göre daha kibar bir kullanımdır.
  Örnek
  – Could I use your phone to call my dad?
  (Babamı aramak için telefonunuzu kullanabilir miyim?) 

  – Could you pass me the salt?
  (Tuzu bana uzatabilir misin?)

 • Bu 3 kullanımı dışında could ayrıca If Clauses Type 2 şart cümlelerinde de kullanılır.
  Örnek
  – If I had time

  , I could help you with the housework.
  (Zamanım olsaydı sana ev işlerinde yardımcı olabilirdim.) 

  – You could run faster if you weren’t so fat.
  (Bu kadar kilolu olmasan daha hızlı koşabilirdin.) 

 • could have V3 : Bu yapı Türkçe’ye “-mış olabilir, -mış olabilirdi (ancak olmadı)” şeklinde çevirilebilir. Geçmişte yaşanan bir olay hakkında tahmin yürütmek veya olasılık belirtmek için kullanılır. Özellikle If Clauses Type 3 şart cümlelerinde kullanımı yaygındır.
  Örnek
  – The mountaineers haven’t returned yet. Something bad could have happened.
  (Dağcılar henüz dönmediler. Kötü birşeyler olmuş olabilir.) 

  – *If you had been more careful, we could have won the game.
  (Eger daha dikkatli olsaydın oyunu kazanabilirdik.) 
  *Son örnekte oyunu kazanabilirdik ancak sonuç olarak kazanamadığımız anlamı çıkar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye