Ever – Never – Just – Already – Yet

3 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

 • ever : “hiç” anlamındadır ve soru cümlelerinde fiilden önce kullanılır.
  Örnek :
  – Have you ever tried Chinese dishes before ?
  ( Sen daha önce hiç Çin yemeklerini denedin mi? )

  – Have you ever ridden a camel so far?
  ( Sen şimdiye kadar deveye hiç bindin mi? )

  – Has she ever talked to foreigners lately?
  ( O, son zamanlarda yabancılarla hiç konuştu mu? )

 • never : “hiç” anlamındadır ve olumlu cümle yapısında fiilden önce kullanılır ancak cümlenin anlamını olumsuz yapar.
  Örnek :
  – I have never  eaten Sushi before.
  ( Ben daha önce Sushi hiç yemedim. )

  – It has never snowed in Sahara up to now.
  ( Şimdiye kadar Sahara’da kar hiç yağmadı. )

  – We have never seen such a disaster before!
  ( Biz daha önce hiç böyle bir felaket görmedik. )

 • just : “az önce, daha yeni, henüz” anlamlarına gelir ve olumlu cümle yapısında fiilden önce kullanılır.
  Örnek :
  – I am too tired. I have just come from work.
  ( Çok yorgunum. İşten daha yeni geldim. )

  – She has just had breakfast. She can’t be hungry now.
  ( Az önce kahvaltı yaptı. Şimdi aç olamaz.)

  – A: Where is John?          B: He has just gone out to smoke.
  ( A: John nerede?   B: Az önce sigara içmek için dışarı çıktı.)

 • already : “zaten

  , çoktan, halihazırda” anlamlarındadır ve olumlu cümle yapısında fiilden önce kullanılır. Bir işin beklenenden önce yapıldığını ifade eder.
  Örnek :
  – Mum : Go to your room and do your homework now!
  ( Odana çık ve ödevini yap hemen! )

  Son     : I have already done my homework.
  ( Ödevimi çoktan yaptım. )

  – We have already watched this film twice. Let’s watch another one.
  ( Biz bu filmi zaten 2 defa izledik. Bakşa bir tane izleyelim. )

  – I have already called an ambulance. They’ll be here soon.
  ( Ben çoktan bir ambulans çağırdım. Birazdan burada olurlar. )

 • yet : “henüz, hala, daha” anlamlarındadır. Olumsuz cümle ve soru cümlelerinde cümle sonunda kullanılırlar.
  Örnek :
  – Have you set the table yet?
  ( Daha masayı kurmadın mı? )

  – Has Adam brought the papers yet?
  ( Adam gazeteleri daha getirmedi mi? )

  – Have they finished painting the room yet?
  ( Odayı boyamayı henüz bitirmediler mi? )

  – I haven’t had time to study English yet.
  ( Henüz İngilizce çalışmak için vaktim olmadı. )

 • Konuyla ilgili alıştırmalara ulaşmak için tıklayınız

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye