Past Continuous Tense

3 Temmuz 2015 tarihinde tarafından eklendi.

PAST continuous 2

Past Continuous Tense

Türkçe’deki şimdiki zamanın hikayesidir.

Kullanımı : Geçmişte bellirli bir zaman aralığında yapılmakta olan eylemlerden bahsederken kullanılır.
Örnek:
I was reading a book at 11 pm yesterday. ( Dün akşam 11’de kitap okuyordum. )
Lisa was talking to her mother 5 minutes ago. ( Lisa 5 dk önce annesiyle konuşuyordu. )
We were sunbathing in Belek at this time last week. ( Geçen hafta bu zamanlar Belek’te güneşleniyorduk. )
What were you  doing at this time yesterday? ( Dün bu vakitlerde ne yapıyordun? )

Cümle Yapısı 

  • Bütün cümle yapılarında mutlaka yardımcı fiil olarak “was/were” kullanılır ve yine tüm yapılarda fiile “-ing” takısı eklenir. 
  • Olumsuz cümlede was not ( wasn’t ) ve were not ( weren’t ) kullanılır. 
  • Soru cümlelerinde was / were cümle başında kullanılır. 

past continuous tablo

 

Kısa Cevaplar

Bir soruya kısa cevap verirken; a) olumlu kısa cevaplarda yardımcı fiil mutlaka uzun haliyle yazılır b) olumsuz kısa cevap verirken yardımcı fiil mutlaka kısaltma yapılarak kullanılır. 
Örnek :
Were you watchnig the news?                       →Yes

Eucreas kopen zonder recept? – Online apotheek

buy kamagra 100mg

, I was.         / No, I wasn’t.
Was John playing in the garden?                  →Yes, he was.     / No, he wasn’t.
Were the guests enjoying the party?             →Yes, they were. / No, they weren’t.

Zaman İfadeleri

Past Continuous Tense ile Simple Past Tense’te kullanılan bütün zaman ifadeleri kullanılabilir.
yesterday : dün    yesterday morning ( dün sabah ) , yesterday evening ( dün akşam ) etc. 
…….ago : ……. önce     Örnek : two days ago ( iki gün önce ), one year ago ( bir yıl önce ) etc. 
last …… : geçen ……    Örnek : last week ( geçen hafta ), last month ( geçen ay ) etc. 

Bu ifadelerin dışında aşağıdaki ifade de  sıklıkla bu yapıda kullanılır. 
at this time….. : …… bu zamanlar     Örnek : at this time last year ( geçen yıl bu zamanlar ) etc. 

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye