Past Simple Tense

4 Temmuz 2015 tarihinde tarafından eklendi.

PAST SIMPLE

  • Türkçe’deki -di’li geçmiş zamandır ( diğer adıyla görülen geçmiş zaman ).

Kullanımı : Geçmişte yaptığımız eylemleri belirtirken kullanırız.
Örnek :
I slept early last night. ( Dün gece erken uyudum. )
We went Bodrum two weeks ago. ( İki hafta önce Bodrum’a gittik. )
Merlin didn’t help me with the housework. ( Merlin bana ev işlerinde yardım etmedi. )
Did you see the accident? ( Kazayı gördün mü? )

Cümle Yapısı

  • Olumlu cümle yapısında eylem eğer düzensiz fiil (irregular verb)  ise o fiilin 2. hali kullanılır. Eğer eylem düzenli fiil ( regular verb ) ise fiile “-ed” takısı eklenerek kullanılır. Aşağıdaki tablodan bakacak olursak

    , “go” ( gitmek ) fiili düzensiz olduğu için 2. hali olan “went” şeklinde kullanılmıştır. Ancak “play” (oynamak) fiili düzenli bir fiil olduğu için sonuna “-ed” eklenerek kullanılmıştır.

  • Olumsuz cümle yapısında fiil yalın halde kullanılır ancak olumsuzluğu belirtmek için fiilden önce “didn’t” eklememiz gereklidir.
  • Soru cümlelerinde fiil yalın halde kullanılır ancak “did” yardımcı fiili soru oluşturabilmek için cümlenin başına getirilmelidir.

past simple tablo

Kısa Cevaplar

Bir soruya kısa cevap verirken; a) olumlu kısa cevaplarda yardımcı fiil mutlaka uzun haliyle yazılır b) olumsuz kısa cevap verirken yardımcı fiil mutlaka kısaltma yapılarak kullanılır. 
Örnek :
Did you make your bed?                     →   Yes

, I did.        / No, I didn’t.
Did Mr. Apple call this morning?      →   Yes, he did.      / No, he didn’t.
Did they finish their homework?       →   Yes, they did.  / No, they didn’t.

Zaman İfadeleri

Simple Past Tense ile aşağıdaki ifadeler sıklıkla kullanılırlar.
yesterday : dün    yesterday morning ( dün sabah ) , yesterday evening ( dün akşam ) etc. 
…….ago : ……. önce     Örnek : two days ago ( iki gün önce ), one year ago ( bir yıl önce ) etc. 
last …… : geçen ……    Örnek : last week ( geçen hafta ), last month ( geçen ay ) etc. 

Düzensiz Fiillerin Listesine Erişmek İçin TIKLAYIN

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye