Present Simple Tense

6 Temmuz 2015 tarihinde tarafından eklendi.

PRESENT SIMPLE

Türkçe’deki Geniş Zamandır.
Kullanımı : Present Simple’ı :

 1. genel olan şeylerden bahsederken kullanırız. Bir şeyin sürekli ve ya tekrar tekrar olduğunu söylemek için ve ya genel bir doğrudan bahsetmek için kullanırız. Eylemin konuşma anında gerçekleşiyor olup olmaması önemli değildir.
  Örnek :
  Nurses look after patients in hospitals.
  (Hemşireler hastanelerde hastalara bakarlar.)

  I usually go out at weekends.
  (Ben hafta sonları genellikle dışarı çıkarım.)

  The earth goes round the sun.
  (Dünya güneşin etrafında döner.)
   
 2. günlük rutin olarak yaptığımız işlerden bahsetmek için kullanırız.
  Örnek :
  I tidy my room every day.
  ( Her gün odamı temizlerim. )

  James brushes his teeth twice a day.
  ( James günde 2 kez dişlerini fırçalar. )

Unutma! Cümlenin öznesi he/she/it yani 3. tekil şahıs ise fiile –s eklememiz gerekir. Üçüncü örnekteki “the earth” (dünya) 3. tekil şahıs olduğu için “go” fiiline –s takısı ekledik.

Olumsuz cümle ve soru cümlesi oluşturmak için DO-DOES yardımcı fiillerini kullanırız.

present simple tablo

Dikkat ederseniz he/she/it ile kurulan olumsuz cümle ve soru cümlelerinde fiile –s takısı gelmemiştir. Bunun yerine yardımcı fiile (do) –s eklenerek “does” şeklinde kullanılmıştır.

Kısa Cevaplar

Bir soruya kısa cevap verirken; a) olumlu kısa cevaplarda yardımcı fiil mutlaka uzun haliyle yazılır b) olumsuz kısa cevap verirken yardımcı fiil mutlaka kısaltma yapılarak kullanılır. 
Örnek :
Do you work in a bank?         → Yes

, I do.        / No, I don’t.
Do they live in Bodrum?         → Yes, they do.  / No, they don’t.
Does he like rock music?       → Yes he does.  / No, he doesn’t.

-s takısının eklenme kuralı :

 • İngilizce’deki fiillerin çoğuna doğrudan –s takısı eklenir.
  Örnek :
  work     ⇒   works
  drive     ⇒  drives
  play      ⇒   plays
 • Eğer İngilizce bir kelime “-sh, -ch, -x, -o, -s” şeklinde bitiyorsa, fiilin sonuca –es eklenir.
  Örnek :
  finish     ⇒   finishes
  watch    ⇒   watches
  fix          ⇒   fixes
  go         ⇒   goes
  pass      ⇒   passes
 • Sonu  “sessiz harf + -y” şeklinde biten fiillerde ise sondaki –y kaldırılır ve fiilin sonuna –ies eklenir.
  Örnek :
  study    ⇒    studies
  fly         ⇒    flies
  try         ⇒    tries

Zaman ifadeleri – Time Expressions

Every (her)    örnek: every day (her gün), every month (her ay) etc.
Once/twice (bir kez/iki kez)      örnek: once a day (günde bir kez), twice a day (günde iki kez)  etc.
On Sundays, on Mondays gibi çoğul yapılmış gün isimleri

Ayrıca never

, rarely, sometimes, often, usually ve always gibi sıklık zarfları da Present Simple ile sık sık kullanılan ifadelerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye