Future Perfect Continuous

10 Haziran 2017 tarihinde tarafından eklendi.
 • Future Perfect Continuous‘u Türkçe’ye “-yor olacak” şeklinde aktarabiliriz. Bu yapının çevirisi “Future Continuous Tense” ile aynıdır. Ancak burada eylemin ne kadar süredir devam ettiği önemlidir ve bu süreye vurgu yapılır.
 • Kullanımı 1:
  Bir eylemin gelecekte belirli bir zamandan önce başlamış ve o anda hala devam etmekte olduğunu belirtmek için kullanırız.Örneğin 2018 yılında X firmasında çalışmaya başlayan bir kişinin 2023 yılında hala aynı yerde çalışıyor olacağını farz ederek şöyle bir cümle kurulabilir.
  -“Mr. Dawns will have been working at the same company for 5 years in 2023.”
  (Bay Dawns 2023 yılında aynı şirkette 5 yıldır çalışıyor olacak.)
  Bir başka örnek verelim: Saat 6 de yola çıkacak olan birisi saat 8 olduğunda ne yapıyor olacağı ile ilgili şöyle bir cümle kurabilir.
  -“I will have been driving for 2 hours at 8 o’clock.”
  (Saat 8de 2 saattir araba sürüyor olacağım.)
 • Kullanımı 2:
  Future Perfect Continuous neden-sonuç ilişkisi kurmak için de kullanılabilir.
  Örnek
  -You will be really fit before the school starts. Because you will have been doing gym for more than 5 months then.
  (Okul başlamadan önce gerçekten fit olacaksın. Çünkü o zaman 5 aydır spor yapıyor olacaksın.)
  -We will be very tired as we will have been working very hard all day tomorrow.
  (Yarın tüm gün çok çalışıyor olacağımız için çok yorgun olacağız.)NOT ! Non-Action Verbs yani “-ing” eki alamayan fiiller hiç bir continuous zamanda kullanılmadığı gibi Future Perfect Continuous Tense ile de kullanılamazlar. Bunun yerine cümle Future Perfect Tense ile oluşturulur.
 • Cümle yapısı : Future Perfect Continuous “will have been V-ing” yapısı kullanılarak oluştırulur. Eylemin gelecekte gerçekleşeceğini belirtmek için “will

  , ve ne kadar süredir devam ediyor olacağını belirtmek için “have been V-ing” yapıları bir arada kullanılır. Tüm şahıslarda ve cümle yapılarında yalnızca “will” yardımcı fiili kullanılır ve sonrasında gelen “have been V-ing” kalıbındaki V-ing cümlemizin yüklemini yani yapacağımız işi belirtir.Olumsuz cümle yapısında “will” in yanına “not” olumsuzluk eki getirilir ve “will not” veya kısaca “won’t” şeklinde kullanılır.
  Soru cümlelerinde “will” sıralamada bir öne geçerek özneden önce kullanılır.

 • Kullanılan Zaman İfadeleri
  Future Perfect Continuous ile özellikle “for”

  , “by” ve “since” zaman zarflarının kullanımları yaygındır ancak “before,when, until” gibi devamında cümle getirebileceğimiz yapılarla da kullanabiliriz.Örnek
  -I will have been dating her for 2 years.
  (Onunla 2 yıldır görüşüyor olacağım.)
  -They will have been  working on the project by 6 pm.
  (Saat 6 ya kadar proje üzerinde çalışıyor olacaklar.)
  -I’m afraid that we will have been trying to fix the tap for days when you finally decide to call a plumber.
  (Korkarım ki sen sonunda bir muslukçu çağırmaya karar verdiğinde biz günlerdir musluğu tamir etmekle uğraşıyor olacağız.)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye