Present Perfect Tense

2 Temmuz 2015 tarihinde tarafından eklendi.

Present Perfect Resim

Present Perfect Tense

Bu zamanın Türkçemizde zaman olarak karşılığı yoktur. Ancak Yakın Geçmiş Zaman olarak tanımlanabilir.
Kullanımı : Present Perfect:

 • Net bir zaman belirtmeden geçmişte yaşanmış (veya hiç yaşanmamış) olayları ifade ederken kullanılır. Eylemin kendisi vurgulanmak istenir. Dolayısıyla “dün, geçen hafta, 2 saat önce” gibi belirli bir zamanı işaret eden ifadeler kullanılmaz. Aksi halde cümle Past Simple (-di’li geçmiş zaman) olarak kurulmak zorundadır.
  Örnek:
  We have moved into a new apartment. (Yeni bir daireye taşındık.)
  We moved into a new apartment last week. (Geçen hafta yeni bir daireye taşındık.)
  Dikkat ederseniz ilk örnekte eylemin yapılma zamanı belirtilmemiştir ve cümle Present Perfect ile oluşturulmuştur. İkinci örnekte ise “last week” ile geçmişte belirli bir zaman belirtilmiştir. Bu yüzden de cümle Past Simple olarak kurulmuştur.
 • Geçmişte tekrar tekrar yapılmış olan eylemleri belirtirken kullanırız. Bu tekrarların ne zaman yapıldıkları önemli değildir.
  Örnek :
  I have watched The Lord of The Ring 4 times  so far. ( Şimdiye kadar Yüzüklerin Efendisini 4 defa izledim.)
  We have flown on an airplane many times. ( Bir çok kez uçağa bindik.)

 • Ayrıca; since ve for kullanarak geçmişte başlamış ve şu anda da devam etmekte olan durumları ifade ederken kullanırız.
  Örnek :
  I have known Mary for 20 years. ( Mary’i 20 yıldır tanıyorum. )
  They have been in this neighbour since 2005. ( 2005’ten beri bu mahalledeler. ) 

Cümle Yapısı

Present Perfect kurulan cümlelerde have/has yardımcı fiilleri kullanılır ve fiil tüm yapılarda 3. halde bulunur.

present perfect tablo 1

 

Kısa Cevaplar

Bir soruya kısa cevap verirken; a) olumlu kısa cevaplarda yardımcı fiil mutlaka uzun haliyle yazılır b) olumsuz kısa cevap verirken yardımcı fiil mutlaka kısaltma yapılarak kullanılır.
Örnek :
Have you eaten anything?            → Yes, I have. / No, I haven’t.
Have they finished their work?   → Yes, they have. / No, they haven’t.
Has it rained a lot?                         → Yes, it has. / No, it hasn’t.

Zaman İfadeleri

so far : şimdiye kadar
up to now : şimdiye kadar
until now : şimdiye kadar
till now : şimdiye kadar
recently / lately : son zamanlarda
today, this year, this term gibi tamamlanmamış zaman ifadeleri
Yukarıda belirttiğimiz zaman ifadeleri normal düzende cümle sonunda bulunurlar. Ancak istenildiğinde zamana vurgu yapmak için cümle başında da kullanılabilirler.

since ….. : …..den beri
for……… : ….. dır/dir
ever : hiç (sorularda)
never : hiç
just : henüz / az önce (olumlularda)
already : çoktan / zaten (olumlularda)
yet : henüz / hala ( soru ve olumsuzlarda)
Bu gruptaki ifadelerin kullanımı farklılık gösterdiği için her birine tek tek değinmek gerekmektedir.  Diğer yazımızda bu ifadeler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye