Passive Voice

27 Ocak 2018 tarihinde tarafından eklendi.

Passive Voice, Türkçe de “edilgen çatı” olarak bilinen cümle yapısıdır. Bir işi kimin yaptığını bilmiyorsak veya yapılan işe vurgu yapmak istiyorsak Passive Voice kullanmamız gerekir.

Örnek:

 • My mobile phone was stolen yesterday. (Dün cep telefonum çalındı.)
  Bu cümlede çalma eylemini kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor.
 • America was discovered by Christopher Columbus. ( Amerika Kristof Kolomb tarafından keşfedildi.)
  Burada işi yapan belli ancak asıl önemli olan Amerika nın keşfi olduğu için cümle Passive yapıda oluşturulmuştur.

Peki Passive cümleler nasıl oluşturulur? Biraz da cümle yapısından yani kurallarımızdan bahsedelim.

 • Kural 1 : be + V3   Öncelikle unutmamalıyız ki tüm Passive cümlelerde zamana bakmaksızın fiilin 3. hali kullanılır. Ve yine mutlaka fiilden önce kullandığımız zamana uygun olarak cümleye to be fiili eklenir.  Örneğin Present Simple yani Geniş Zaman da fiilin 1. hali kullanılır. Bu demektir ki cümlemizi Passive yaparken to be fiili 1.hali olan  “am-is-are” olarak kullanılacaktır. Ancak continuous zamanlarda zaten to be fiili kullanıldığından ekleyeceğimiz ikinci to be fiili “being” olarak ilk to be fiilinden sonra gelir.
  Örnek 1 :
  Cotton is grown in Cukurova. (Pamuk Cukurova da yetiştirilir.)

  Açıklama :
  Yukarıdaki örnekte cümlemiz Present Simple yani geniş zaman anlamı içerdiği için to be fiili “is” olarak kullanılmış ve devamındaki asıl fiilimiz (grow) 3. hale geçmiştir.Örnek 2 :
  The patient is being taken to intensive care unit. ( Hasta yoğun bakım ünitesine götürülüyor.)

  Açıklama :
  Bu cümlede ise eylem konuşma anında gerçekleşiyor. Present Continuous yani şimdiki zamanda am-is-are zaten yardımcı fiil olarak kullanılmak zorundadır. Passive yapmak için eklediğimiz ikinci to be fiili -ing eki alarak “being” şeklinde kullanılmıştır. Cümlenin asıl fiili take ise taken olarak 3. halde kullanılmıştır.
 • Kural 2 : Etken bir cümlenin nesnesi edilgen cümlenin öznesi haline getirilir.
  Örnek :
  Etken Cümle –>They pay our salaries on time.  (Maaşlarımızı zamanında öderler.)
  Edilgen Cümle –>Our salaries are paid on time.  (Maaşlarımız zamanında ödenir.)
 • Kural 3 : Etken cümlenin öznesi edilgen cümlede (genellikle) zaman ifadesinden önce “by + agent” şeklinde belirtilir.
  Örnek :
  Etken Cümle –>Fatih Sultan Mehmet conquered İstanbul in 1453.  (Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 1453’te fethetti.)
  Edilgen Cümle –> İstanbul was conquered by Fatih Sultan Mehmet in 1453.  (İstanbul 1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.)
 • Kural 4 : Etken cümlenin öznesi somebody

  mentalhealthcare.website

  , someone, people, they gibi belgisiz zamir ise veya genel olarak insanlardan bahsediyorsa edilgen cümleye bu özneler aktarılmaz.
  Örnek :
  Etken Cümle –> They produce Mercedes in Germany.  (Mercedes i Almanya’da üretirler.)
  Edilgen Cümle –> Mercedes is produced in Germany.  (Mercedes Almanya’da üretilir.)Açıklama : Etken cümlenin öznesi olan “they” ifadesi belirli bir grubu ifade etmek için değil genel anlamda insanlar olarak kullanılmıştır. Bu yüzden edilgen cümleye aktarılmaz.

 • Kural 5 : Etken cümlenin öznesi “I

  buy levitra uk online

  , you, he” gibi bir Subject Pronoun (özne zamiri) ise edilgen cümleye “me, you ,him” şeklinde Object Pronoun (nesne zamiri) olarak aktarılır. Aynı şekilde etken cümlenin nesne Object Pronoun ise edilgen cümleye Subject Pronoun olarak aktarılır.
  Örnek 1 :
  Etken Cümle –> I sent the invitations. (I –> Subject P.)  (Davetiyeleri ben gönderdim.)
  Edilgen Cümle –> The invitations were sent by me. (me –> Object P.) (Davetiyeler benim tarafımdan gönderildi.)Örnek 2 :
  Etken Cümle –> They dismissed her last week. (her –> Object P.) (Onu geçen hafta kovdular.)
  Edilgen Cümle –> She was dismissed last week. (she –> Subject P.) (O geçen hafta kovuldu.)

 • Kural 6 : Edilgen cümlenin öznesine göre fiil tekil veya çoğul olarak çekimlenir.
  Örnek:
  Edilgen tekil –› The tree was cut last week.  (Tree yani ağaç tekil olduğu için “was” kullanıldı.)
  Edilgen çoğul –› The trees were cut last week. (Trees yani ağaçlar çoğul olduğu için “were” kullanıldı.)

Buy Generic zithromax Online

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
İleri Seviye